286 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała-Cieszyn a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica
i Międzyrzecze Górne

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 286 Zmiana miejscowego planu...
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1513/2024 z 18 stycznia 2024 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej
    Nr 5/2024 z 8.03.2024 r.
s

UWAGA!!!

Zmiana dotyczy planu nr 107

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu