Uchwała regulująca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

 1. Home
 2. /
 3. BIP
 4. /
 5. Inne opracowania
 6. /
 7. Uchwała regulująca zasady i...
h

Tekst dokumentu

h

Przewodnik graficzny po uchwale reklamowej

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu Nr XI/177/2015 z dnia 22.09.2015 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu uchwały z dnia – 5.10.2015 r.)
 • Konsultacje wewnętrzne w Urzędzie Miejskim (IX-X.2020 r.)
 • Uzgadnianie i opiniowanie projektu (IV-VI.2022 r.)
 • Wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu (24.06.2022 do 15.07.2022)
 • Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1246/2023 z dnia 2.02.2023 r.
 • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1402 z dnia 14.02.2023 r.

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu

h

Uchwała z załącznikami

h

Uzasadnienie do uchwały