Uchwała regulująca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

  1. Home
  2. /
  3. Inne opracowania
  4. /
  5. Uchwała regulująca zasady i...
i

Tekst uchwały

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu Nr XI/177/2015 z dnia 22.09.2015 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1246/2023 z dnia 2.02.2023 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała uchwalenie