Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (nr 104) ze zmianami (nr 162 i 178)

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Inne opracowania
  6. /
  7. Studium uwarunkowań i kierunków...
i

Ujednolicony rysunek studium

i

Stan miasta i uwarunkowania rozwoju - tekst ujednolicony

i

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta - tekst ujednolicony

i

Synteza ustaleń studium - tekst ujednolicony

i

Dane przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska- białej uchwalone było w 2012 r., a następnie we fragmentach zmienione zmianami w 2015 r. (zmiana nr 178) i 2016 r. (zmiana nr 162).

Ujednolicone Studium zamieszczone powyżej zawiera ww. zmiany.

i

Studium nr 104

i

Zmiana studium nr 162

i

Zmiana studium nr 178