Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

zobacz

Informacja dodatkowa

zobacz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020 r.

zobacz

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

zobacz

Sprawozdanie finansowe za rok 2019