Inne opracowania

p

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW PRZEWIETRZANIA MIASTA BIELSKO-BIAŁA W KONTEKŚCIE OCHRONY JAKOŚCI POWIETRZA (OPRACOWANO NA ZLECENIE WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA)