294_Plan ogólny Miasta Bielsko-Biała

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane
  4. /
  5. 294_Plan ogólny Miasta Bielsko-Biała
h

Uchwała o przystąpieniu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr II/32/2024 z 23.05.2024 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr …

INFORMACJA

Granice przystąpienia do sporządzenia planu obejmują obszar całej gminy Bielsko-Białej, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu, stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy.

DO POBRANIA

h

Uchwała o przystąpieniu