BIURO ROZWOJU MIASTA
W BIELSKU-BIAŁEJ

Aktualności  

262 Ogłoszenie  –  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków

262 Ogłoszenie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany...

czytaj dalej

Biuro Rozwoju Miasta
w Bielsku-Białej

jest samorządową jednostką budżetową, wykonującą w imieniu
Prezydenta Miasta Bielska-Białej zadania własne gminy
z zakresu planowania przestrzennego.

Jest wobec tego podmiotem publicznym, który w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, jest zobowiązany do udostępniania osobom trzecim niektórych informacji o znaczeniu publicznym i urzędowym.