Plany

Mapa planów obowiązujących i sporządzanych

i

Plany sporządzane

i

Plany obowiązujące

Mapa przeglądowa zbiorów danych przestrzennych

Zbiór danych przestrzennych do uchwalonych planów

Zbiór danych przestrzennych ZMIAN uchwalonych planów

Zbiór danych przestrzennych z granicami planów w trakcie opracowania