Inne opracowania

i

Uchwała reklamowa

i

Charakterystyka warunków przewietrzania miasta Bielsko-Biała w kontekście ochrony jakości powietrza (opracowano na zlecenie wydziału ochrony środowiska)