Ogłoszenie o wyłożeniu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenia o wyłożeniu
  6. /
  7. Ogłoszenie o wyłożeniu uchwały...

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Termin składania uwag – 29 lipca 2022 roku

Link do ogłoszenia

Link do projektu uchwały

Link do przewodnika po uchwale