OCENY AKTUALNOŚCI

h

Ocena aktualności studium oraz planów miejscowych za lata 2012 r. – 2016 r.

h

Ocena aktualności studium oraz planów miejscowych za lata 2016 r. – 2021 r.