OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...