Informacja z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Informacje z sesji
 4. /
 5. Informacja z XXXVII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XXXVII Sesji, która odbyła się 18 listopada 2021 r., podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic
  Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie (link do planu nr 250),
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ul. Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego (link do planu nr 254),
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Juliana Tuwima, na wschód od ul. Złote Łany (link do planu nr 255),
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki (link do zmiany planu nr 249).