Informacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Informacje z sesji
 4. /
 5. Informacja z XXXIX sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XXXIX Sesji, która odbyła się 21 grudnia 2021 r., podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej (link do planu nr 253),
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej (link do zmiany planu nr 256),
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej (link do zmiany planu nr 257),
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów (link do planu nr 258),
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa (link do planu nr 259),
 • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy – w rejonie ul. Kazimierza Kopczyńskiego (link do zmiany planu nr 260),
 • uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej (link do planu 261).