Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z XXXII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XLVI Sesji, która odbyła się 20 maja 2021, podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

  • uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie. (plan 225)
  • uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Mikuszowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wolskiej. (plan 241)
  • uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych omyłek. (plan 226)