Informacja z XXXI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z XXXI sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XXXI Sesji, która odbyła się 22 kwietnia 2021. , podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego

uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną – etap 1.  (plan nr 158),