Informacja z XLVI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z XLVI sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XLVI Sesji, która odbyła się 23 czerwca 2022 r., podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

  • uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/1386/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Śląskich przy północnej granicy miasta, w rejonie ulic Czeladniczej i Królewskiej.