Informacja z XLVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z XLVII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XLVII Sesji, która odbyła się 25 sierpnia 2022 r., podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

  • uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej.
    (link do planu nr 265),
  • uchwałę  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.50.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.