Informacja z XLV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z XLV sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XLV Sesji, która odbyła się 19 maja 2022 r. , podjęła uchwałę w zakresie planowania przestrzennego w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.