Informacja z XLIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z XLIII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XLIII Sesji, która odbyła się 24 marca 2022 r. , podjęła uchwałę w zakresie planowania przestrzennego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.