Informacja z XLI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z XLI sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XLVI Sesji, która odbyła się 17 lutego 2022 r. , podjęła uchwałę w zakresie planowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków. (plan nr 262)