Informacja z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Informacje z sesji
 4. /
 5. Informacja z LXVIII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na LXVIII Sesji, która odbyła się 22 lutego 2024 r. , podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Krakowskich, pomiędzy ulicami: Jasna Rola i Bagienna (plan nr 285)
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od WzgórzaTrzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko – dla terenu położonego w rejonie ulic: Pienińska i Muszlowa.(plan nr 287);
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie zakończenia ulicy Stanisława Żółkiewskiego (plan nr 283);
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania ulic:Jeżynowa i Rysia(plan nr 284);
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa – dla terenu położonego w rejonie ul. Serdecznej.(plan nr 276);
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. 11 Listopada 45 (plan nr 278)