Informacja z LXVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z LXVII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na XLVII Sesji, która odbyła się 18 stycznia 2024 r. , podjęła uchwałę w zakresie planowania przestrzennego:

  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku w rejonie ulicy Gwarków