Informacja z LXIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z LXIX sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na LXVIX Sesji, która odbyła się 19 marca 2024 r. , podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej – dla obszaru położonego w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów (plan nr 289)
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Władysława Broniewskiego, na południe od ulicy PCK (plan nr 288);
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej. (plan nr 265)