Informacja z LXIV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z LXIV sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na LXIV Sesji, która odbyła się 19 października 2023 r., podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Legionów, na południe od ulicy Teodora Tomasza Jeża (plan nr 279)
  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ulicy Tokarskiej (plan nr 280)
  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni (plan nr 281)
  • uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej (plan nr 268)