Informacja z LXII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z LXII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na LXII Sesji, która odbyła się 31 sierpnia 2023 , podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

  • uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej (tekst jednolity planu nr 115, )