Informacja z LVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z LVIII sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na LVIII Sesji, która odbyła się 20 kwietnia 2023 r. , podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

– uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Śląskich, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ulicami Katowicką i Warszawską. (plan nr 272),