Informacja z LIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

  1. Home
  2. /
  3. Informacje z sesji
  4. /
  5. Informacja z LIX sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na LIX Sesji Rdy Miejskiej, która odbyła się 18 maja 2023 r. , podjęła uchwałę w zakresie planowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ulicy Cyniarskiej, pomiędzy ulicami Józefa Piłsudskiego, 11 Listopada i Łukową oraz rzeką Białą. (plan nr 273)