Informacja z L sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Informacje z sesji
 4. /
 5. Informacja z L sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na L Sesji, która odbyła się 24 listopada 2022 r. , podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

 • uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki.
  (link do planu nr 249),
 • uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie.
  (link do planu nr 250),
 • uchwałę  w sprawi zmany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” – dla terenu przy ul. Ametystowej.
  (link do planu nr 252),