Informacja z III sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 1. Home
 2. /
 3. Informacje z sesji
 4. /
 5. Informacja z III sesji...

INFORMACJA: Rada Miejska w Bielsku-Białej

na II Sesji, która odbyła się 27 czewca 2024 r. , podjęła następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego:

 •  uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach Zygmunta Krasińskiego i Henryka Sienkiewicza (link do planu nr 293),
 • uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy pl. Wojska Polskiego 9 i ul. Cyniarskiej 2 (link do planu nr 292),
 • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Cieszyńska i Smolna (link do planu nr 296),
 • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Porąbki, Suchy Potok oraz Krzemionki (link do planu nr 295),
 • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej (link do planu nr 291),
 • uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku, obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej – w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej (link do planu nr 270),
 • uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej (link do planu nr 261),
 • uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Śląskich, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ulicami Katowicką i Warszawską (link do planu nr 272)