Dokumenty wewnętrzne BRM

Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Biura Rozwoju Miasta z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów: pracy w BRM i wynagradzania pracowników BRM

zobacz

Regulamin pracy w BRM

zobacz

Regulamin wynagradzania pracowników w BRM

zobacz