Plany sporządzane

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane

271 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32

Uchwała o przystąpieniu – Nr LVI/1292/2023 z 23.03.2023 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2023 z 7.04.2023 r. DO...

czytaj dalej

262 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych – w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLI/971/2022 z 17.02.2022 r.. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 4/2022 z 25.02.2022 r....

czytaj dalej