Plany sporządzane

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane

278 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – dla budynku położonego przy ulicy 11 Listopada 45

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/1377/2023 z 28 czerwca 2023   Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2023 z...

czytaj dalej

271 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32

Uchwała o przystąpieniu – Nr LVI/1292/2023 z 23.03.2023 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2023 z 7.04.2023 r....

czytaj dalej