Plany sporządzane

  1. Home
  2. /
  3. Plany sporządzane

289 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej – dla obszaru położonego w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIX/1571/2024 z 19.03.2024 r. Ogłoszenie w prasie – – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 7/2024 z 5.04.2024 Plan...

czytaj dalej