Plany obowiązujące

  1. Home
  2. /
  3. Plany obowiązujące

054 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, pomiędzy ulicami Akademii Umiejętności, Lipnicką, Kiepury, Tuwima, Lelewela, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/943/2002 z 11.06.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 145, z 24.06.2002 r. Wyłożenie do publicznego...

czytaj dalej

053 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Wapienicy, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

Uchwała oprzystąpieniu – Nr LIII/824/2002 z 15.01.2002 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 22.03.2004 do 20.04.2004 r. Ogłoszenie w prasie –...

czytaj dalej

049 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej w Hałcnowie, w rejonie ulic: Janowickiej, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów, Marynarskiej, Oksywskiej, Pod Dębem, Kaszubskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVIII/664/2001 z 2.10.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 261, z 8.11.2001 Wyłożenie do publicznego...

czytaj dalej

044 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Straconka, pomiędzy ulicami: Wspólną i Matową, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego osiedla ”Złoty Potok” w Bielsku-Białej

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/607/2001 z 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 r. Wyłożenie do publicznego...

czytaj dalej

043 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, przy ulicy Komorowickiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/606/2001 z 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 r. Wyłożenie do publicznego...

czytaj dalej

041 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko pomiędzy węzłem ulic Warszawskiej i Bohaterów Monte Cassino oraz ulicami Poligonową i Biblioteczną, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/604/2001 z 3.07.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 173, z 26.07.2001 Wyłożenie do publicznego...

czytaj dalej