Plany obowiązujące

  1. Home
  2. /
  3. Plany obowiązujące

056 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla skrzyżowania ulic Lipnickiej i Południowej oraz projektowanej ulicy zbiorczej, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, w rejonie skrzyżowania ulic Lipnickiej i Południowej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/944/2002 z dnia 11.06.2002 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 145, z 24.06.2002 r. Wyłożenie do...

czytaj dalej