Plany obowiązujące

  1. Home
  2. /
  3. Plany obowiązujące

207 Zmiana uchwały Nr V/83/2007 z dnia 20.02.2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej

Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIII/865/2018 z 28.08.2018 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2018 z 14.09.2018 r....

czytaj dalej

205 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/724/2018. z 23.01.2018 r. Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVIII/753/2018 z 27.02.2018 r., która jest jednocześnie...

czytaj dalej