Archiwalne przystąpienia

  1. Home
  2. /
  3. Ogłoszenia archiwalne
  4. /
  5. Archiwalne przystąpienia

278 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – dla budynku położonego przy ulicy 11 Listopada 45

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...

czytaj dalej

277 ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym – dla obszaru gospodarki odpadami ze składowiskiem odpadów.

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie...

czytaj dalej

271 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32 

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...

czytaj dalej