Projekty mpzp przekazane do opiniowania i uzgodnień wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagana)

  1. Home
  2. /
  3. BIP
  4. /
  5. Projekty mpzp lub zmiany...
  6. /
  7. Projekty mpzp przekazane do...