Aktulaności

  1. Home
  2. /
  3. Aktulaności

270 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej – w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

czytaj dalej

277 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym – dla obszaru gospodarki odpadami ze składowiskiem odpadów.

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

czytaj dalej

278 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – dla budynku położonego przy ulicy 11 Listopada 45

Uchwała o przystąpieniu – Nr LXI/1377/2023 z 28 czerwca 2023r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 14/2023 z 14.07.2023 r....

czytaj dalej