Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2023 r.

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022 r.

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020 r.

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r.

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r.