Petycje do Prezydenta Miasta

Petycja Pana G. K. z 22 lutego 2022 roku

Odpowiedź na petycję Pana G. K. z 22 lutego 2022 roku