Petycje do Prezydenta Miasta

Petycja Pana G. K. z 22 lutego 2022 r.

Odpowiedź na petycję Pana G. K. z 22 lutego 2022 roku