OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...