Ogłoszenia o naborze pracowników i Informacje o wynikach naboru

Ogłoszenia o naborze

Informacje o wynikach naboru

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (projektant lub starszy projektant) z dnia 08.10.2021 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (specjalista albo projektant) z dnia 8.10.2021 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (projektant lub starszy projektant) z dnia 16.07.2021 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (specjalista albo projektant) z dnia 16.07.2021 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (specjalisty) z dnia 02.08.2019 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (projektanta) z dnia 04.12.2018 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (głównego specjalisty) z dnia 14.08.2018 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (głównego specjalisty) z dnia 08.08.2018 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko projektanta z dnia 16.10.2015 r.

c
c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko projektanta z dnia 02.09.2015 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko projektanta z dnia 11.06.2015 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego projektanta z dnia 28.04.2015 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego projektanta z dnia 09.03.2015 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego projektanta z dnia 09.02.2015 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego asystenta z dnia 19.12.2014 r

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego projektanta z dnia 22.08.2014 r.

c
c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (głównego księgowego) z dnia 30.07.2009 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (projektanta) z dnia 02.07.2009 r.

c

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (księgowego) z dnia 11.02.2009 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego projektanta z dnia 24.10.2008 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego projektanta z dnia 04.09.2008 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty z dnia 28.08.2008 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora z dnia 13.09.2006 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta projektanta z dnia 02.06.2006 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko projektanta z dnia 02.05.2006 r.

c

Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora z dnia 10.04.2006 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta (starszego projektanta) z dnia 22.10.2021 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku specjalisty (projektanta) z dnia 22.10.2021 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta {starszego projektanta) z dnia 29.09.2021 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku specjalisty (projektanta) z dnia 07.09.2021 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku specjalisty z dnia 28.08.2019 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta z dnia 02.01.2019 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty z dnia 29.08.2018 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty z dnia 29.08.2018 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta z dnia 25.11.2015 r.

c

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta z dnia 15.10.2015 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta z dnia 24.09.2015 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta z dnia 15.07.2015 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego projektanta z dnia 27.05.2015 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego projektanta z dnia 27.03.2015 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego projektanta z dnia 02.03.2015 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta z dnia 14.01.2015 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego projektanta z dnia 11.09.2014 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta z dnia 25.08.2009 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego z dnia 26.08.2009 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta z dnia 30.07.2009 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku księgowego z dnia 10.03.2009 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku glownego projektanta z dnia 17.11.2008 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego projektanta z dnia 24.09.2008 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty z dnia 16.09.2008 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku inspektora z dnia 29.09.2006 r.

c
c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku projektanta z dnia 19.05.2006 r.

c

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zatrudnienia na stanowisku zastępcy dyrektora z dnia 02.05.2006 r.