Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym

q

Dokumenty z zakresu ochrony środowiska (uzasadnienia i podsumowania) są dostępne przy opracowaniach, których dotyczą.