Dokumenty wewnętrzne BRM

h

Statut BRM

h

Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Biura Rozwoju Miasta z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów: pracy w BRM i wynagradzania pracowników BRM

h

Regulamin pracy w BRM

zobacz

h

Regulamin wynagradzania pracowników w BRM

zobacz