271 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32

271 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32

h Tekst planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LVI/1292/2023 z 23.03.2023 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej nr 7/2023 z 7.04.2023 r Opinia MKUA – nr 7/2023 z 20.07.2023 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 2.10.2023 do 23.10.2023 r....
270 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej – w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej

270 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej – w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej

h Uchwała o przystąpieniu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LIV/1249/2023 z 2.02.2023 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 4/2023 z 24.02.2023 r. Opinia MKUA – nr 00/2023 z 14.09.2023 r. s UWAGA!!! Zmiana dotyczy planu nr 57 DO...