203 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową

203 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXII/612/2017 z 29.08.2017 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 19/2017 z 15.09.2017 r. Opinia MKUA – Nr 1/2018 z 20.02.2018 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od...
201 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

201 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXI/586/2017 z 20.06.2017 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2017 z 7.07.2017 r. Opinia MKUA – Nr 7/2017 z 15.09.2017 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od...
200 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej  w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.)

200 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.)

i Uchwała planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/526/2017 z 21.03.2017 r.  Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.  Uchylenie uchwały i ponowne przystąpienie – uchwała Nr XXVIII/549/2017 z...