240 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej

240 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej

s UWAGA Plan czeka na wejście w życie! (30 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego) i Uchwała planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XXX/726/2021 z 18.03.2021 r. Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 7/2021 z...