010 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie usług turystyczno – handlowych w Lipniku przy ul. Krakowskiej

010 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie usług turystyczno – handlowych w Lipniku przy ul. Krakowskiej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/557/97 z dnia 16.07.1997 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 187, z 4.11.1997 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.03.1998 do 27.04.1998 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...