023 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie cmentarza dla parafii św. Brata Alberta

023 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie cmentarza dla parafii św. Brata Alberta

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwala o przystąpieniu – Nr XLIII/559/97 z dnia 16.07.1997 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 86, z 15.04.1999 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.12.1999 do 14.01.2000 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i stacji paliw w Aleksandrowicach przy ulicy Stawowej i Cieszyńskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i stacji paliw w Aleksandrowicach przy ulicy Stawowej i Cieszyńskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr LIII/750/98 z dnia 10.02.1998 r. Uchwalenie – uchwała nr XIV/149/99 z 8.06.1999 r. Ogł. Dz. Urz. WŚ 41/99 z dnia 24.09.1999 r. DO POBRANIA i Uchwała ws. planu z załącznikami i Karta...
021 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług handlu w obszarze pomiędzy północną granicą miasta i ulicami Klubową, Bohaterów Monte, Wędrowców

021 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie usług handlu w obszarze pomiędzy północną granicą miasta i ulicami Klubową, Bohaterów Monte, Wędrowców

i Tekst planu i Rysunek planu nr 1 i Rysunek planu nr 2 (infrastruktura) PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/567/97 z dnia 16.07.1997 r. Uchwalenie – uchwała nr XIV/150/99 z 8.06.1999 r. Ogł. Dz. Urz. WŚ 44/99 z dnia 1.10.1999 r DO POBRANIA i Uchwała o...