033 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług w Komorowicach Śląskich, w rejonie ulicy Poligonowej, od ulicy Mazańcowickiej do ulicy Żołnierskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

033 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług w Komorowicach Śląskich, w rejonie ulicy Poligonowej, od ulicy Mazańcowickiej do ulicy Żołnierskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/125/99 z dnia 11.05.1999 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 58, z 9.03.2000 Wyłożenie do publicznego wglądu – od 29.12.2000 do 30.01.2001 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni,...
032 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren pomiędzy ulicą Leszczyńską i torami kolejowymi z przeznaczeniem na potrzeby straży pożarnej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

032 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren pomiędzy ulicą Leszczyńską i torami kolejowymi z przeznaczeniem na potrzeby straży pożarnej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/560/97 z dnia 16.07.1997 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 62, z 15.03.1999 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 20.12.1999 do 20.01.2000 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
031 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenu pomiędzy ulicami Sobieskiego i Zapłocie Małe, w rejonie ulicy Szklanej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

031 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenu pomiędzy ulicami Sobieskiego i Zapłocie Małe, w rejonie ulicy Szklanej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/191/99 z dnia 31.08.1999 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 573, z 7.10.1999 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.06.2000 do 24.07.2000 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
030 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji urządzeń gospodarki zaopatrzenia w wodę w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. ul. Witosa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

030 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji urządzeń gospodarki zaopatrzenia w wodę w gminie katastralnej Lipnik, przy ul. ul. Witosa, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XVII/192/99 z dnia 21.08.1999 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 573, z 7.10.1999 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.06.2000 do 24.07.2000 r. Ogłoszenie w prasie – Dziennik...
029 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino, Warszawską, Okrężną oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych „Bosmal”, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

029 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino, Warszawską, Okrężną oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych „Bosmal”, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

i Tekst planu i Rysunek planu PROCEDURA Uchwała o przystąpieniu – Nr XVI/154/99 z dnia 22.06.1999 r. Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, z 8.07.1999 r. Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.10.1999 do 5.11.1999 r. Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 39,...